Harmonogram grup zorganizowanych

Różne kolory kwadratów oznaczają poszczególne grupy 15 osobowe korzystające z toru przez 45 min zajęć. Im szerszy kwadrat tym większa grupa, im dłuższy tym dłużej korzysta grupa z basenu.

TOR 1,2,3,6 - BASEN SPORTOWY
TOR A,B - BASEN REKREACYJNY
TOR 4 i 5 ZAREZERWOWANE SĄ STALE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH.
 

Harmonogram obrazuje ilość grup, które mają stałą rezerwację.
Oprócz tych stałych grup z basenu mogą dodatkowo korzystać grupy, które zarezerwują termin jednorazowo, które nie są ujęte w harmonogramie. W okresie wakacji prowadzone są lekcje indywidualne, które odbywają się w sposób dowolny. Klienci indywidualni i lekcje indywidualne prowadzone przez naszych instruktorów, mogą korzystać z wszystkich niezarezerwowanych torów.

W poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 19:30-21:00 mały basen jest nieczynny dla klientów.

Harmonogram został przekazany Państwu do wglądu w celu możliwości organizowania sobie pobytu na basenie w godzinach, kiedy jest mniej grup zorganizowanych, a więc kiedy są lepsze warunki do korzystania.
Harmonogram grup zorganizowanych przedstawia zajętość basenu w konkretne dni i konkretne godziny przez grupy uczestniczące w zajęciach cyklicznie.

Z basenu korzystają również grupy, które nie ustalają z nami zajęć. Takie grupy ze względu na brak cykliczności zajęć nie są ujęte w grafiku. Mamy jednak nadzieję, że harmonogram zajętości basenu umożliwi Państwu korzystanie z basenu w porach kiedy jest mniej grup, a więc przyczyni się do poprawy komfortu korzystania z basenu.

Zapraszamy do korzystania z naszej pływalni!


Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 basen.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń