‼️ INFORMACJA‼️

Informujemy, że od 01 grudnia 2021 r. zgodnie z odgórnymi wytycznymi na basenie obowiązywać będzie zasada zachowania 50% pełnego obłożenia obiektu.
‼️ Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 ‼️
* w godzinach od 16.00 do 19.00 pierwszeństwo wejścia na Krytą Pływalnię mają grupy zorganizowane i sekcje pływackie.
➡Ostatnie wejście o godzinie 21:00
➡NIE MA REZERWACJI MIEJSC. Klienci wpuszczani są wg kolejności aż do osiągnięcia limitu!
➡Osoby w pełni zaszczepione nie wliczające się do limitu obowiązującego na basenie -po osiągnięciu limitu wejść- mogą zostać poproszone o okazanie certyfikatu szczepień.
✅Ograniczona ilość osób korzystających z basenu do 50% obłożenia
✅8 osób w strefie saun- liczba osób korzystających w jednym czasie z saun-do 50% maksymalnej zajętości, z zachowaniem odstępu
✅3 osoby w jacuzzi, z zachowaniem odstępu. W wannie hydromasaży może przebywać max os. lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących. Zaleca się korzystanie z wanny hydromasaży pojedynczo;
‼️Kryta Pływalnia zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian dotyczących ustalonych limitów osób i dostępności miejsc oraz poszczególnych atrakcji z uwagi na ewentualne zmiany wytycznych lub rozwój zagrożenia epidemicznego.
‼️Ze względu na limity osób, Pływalnia nie gwarantuje możliwości skorzystania ze wszystkich urządzeń i atrakcji w ramach pobytu na Krytej Pływalni. Za brak możliwości skorzystania z danej atrakcji Klientom nie przysługuje zwrot opłaty za wejście. Ograniczenie ilości dostępnych miejsc nie powoduje obniżenia ceny!
Zapewniamy, że stosujemy wszystkie niezbędne reżimy sanitarne, które zostały określone w wytycznych odpowiednich Ministerstw i Głównego Inspektora Sanitarnego.
‼️Przypominamy, że na Krytej Pływalni obowiązują poniższe zasady:
➡obowiązek zasłaniania ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem hali basenowej i węzła saunowego.
➡obowiązkowa dezynfekcja dłoni przed wejściem i na terenie całego obiektu
➡limit osób
➡zachowywanie dystansu pomiędzy osobami przebywającymi na terenie pływalni a także podczas pobytu w basenie i saunach.
➡obowiązkowe przestrzeganie zasad higieny przez użytkowników- ➡ścisły rozdział strefy obutej i bosej, umycie całego ciała pod natryskiem, przejście na basen przez nogomyjki
➡brak możliwości odpoczynku- usunięte zostały ławki i krzesła, NIE MA POCZEKALNI na terenie całego obiektu.
Zapraszamy!