2022-11-07

INFORMACJA !

W dniu 9.11.2022 roku (tj. środa) w godzinach 7:45-17:45 węzeł saunowy na naszym basenie będzie nieczynny!

W dniu 9.11.2022 roku (tj. środa) w godzinach 7:45-17:45
węzeł saunowy na naszym basenie będzie nieczynny,

ze względu na zaplanowane prace remontowe.
Za utrudnienia przepraszamy!

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 basen.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń