Karta Pływacka

W wieku około pięciu lat dzieci osiągają warunki fizyczne potrzebne do bezpiecznego, samodzielnego poruszania się w wodzie. Większość basenów ma w swojej ofercie zajęcia pływania dla dzieci, gdzie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów mogą one stopniowo opanować umiejętności potrzebne do zdobycia karty pływackiej.


W Polsce, już od lat 60-tych, pieczę nad przepisami i wymaganiami dotyczącymi wydawania kart pływackich sprawują członkowie stowarzyszenia WOPR (Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego). W ostatniej dekadzie coraz większy nacisk kładzie się na naukę samodzielnego pływania u najmłodszych, podkreślając różnorodne korzyści tego sportu dla rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci. Wśród nich wymienia się m.in. zwiększoną odporność, profilaktykę wad postawy oraz kształtowanie charakteru. Wiele gmin i samorządów wspiera programy typu „Już pływam“, dzięki którym prawie wszystkie dzieci w wieku szkolnym mogą zdobyć podstawowe umiejętności poruszania się w wodzie . Po zdaniu pierwszego egzaminu uczniowie szkół podstawowych otrzymują swoją pierwszą kartę pływacką oraz przypinkę z delfinkiem.

Podczas dalszej edukacji na basenie dzieci i młodzież mogą zdobyć kolejne stopnie pływackiego wtajemniczenia, z których najwyższy stanowi tzw. żółty czepek. Zasady wydawania kart pływackich określa Uchwała Zarządu Głównego WOPR z 28 grudnia 2015 roku. Poniżej przytaczamy najważniejsze informacje dotyczące rodzajów kart pływackich oraz przebiegu poszczególnych egzaminów na basenie.

Rodzaje kart pływackich wystawiane przez WOPR
„Karta – już pływam“

Otrzymanie pierwszej karty pływackiej to powód do dumy zarówno dla malucha, jak i jego rodziców. To nierzadko, poza legitymacją szkolną, jeden z pierwszych „oficjalnych“ dokumentów kilkulatka.

Przepisy nie określają precyzyjnie wieku, od którego wolno dzieciom przystępować do egzaminu na basenie. W praktyce „kartę – już pływam“ może otrzymać każdy mały pływak, który jest w stanie podołać następującym zadaniom:

- Wykonanie dowolnego rodzaju skoku do wody
- Przepłynięcie 25 metrów w wodzie stojącej

Te pozornie proste zadania wymagają sporo wysiłku od rozpoczynających swoją przygodę z pływaniem. Odległość 25 metrów stanowi dla małych dzieci dość duży dystans do przepłynięcia. Pokonanie go bez przerw będzie wyzwaniem, które sprawi maluchom wiele satysfakcji. Uzyskanie karty to wydatek rzędu 15 złotych.

 

„Karta pływacka” dla pewnych pływaków

Tak naprawdę dopiero standardowa karta pływacka potwierdza umiejętność pewnego pływania. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego, bo, aby ją zdobyć, twoja pociecha musi podołać dużo trudniejszym zadaniom.


Przygotowanie do egzaminu wymaga regularnych ćwiczeń na basenie oraz opanowania następujących umiejętności:

- Wykonanie skoku do wody z deski lub słupka o wysokości co najmniej 0,7 m
- Przepłynięcie dowolnym stylem dystansu 200 m, w tym co najmniej 50 m na plecach
- Przepłynięcie pod wodą co najmniej 5 m
- Znajomość podstawowych zasad właściwego zachowania się na basenie
- Nieco wyższy jest również koszt wyrobienia karty, który wynosi 25 złotych. Dokument może przydać się w różnych sytuacjach – jest wymagany m.in. u kandydatów na ratowników.

 

„Specjalna karta pływacka”
Najwyższy rodzaj uprawnień pływackich nazywany jest potocznie „żółtym czepkiem”. Uzyskany po zdaniu dość trudnego egzaminu dokument potwierdza doskonałe umiejętności poruszania się w wodzie.

Za jego wystawienie trzeba zapłacić 40 zł. Zaleca się, by do egzaminu przystępować po ukończeniu 12 roku życia. Aby stać się dumnym posiadaczem „żółtego czepka”, należy sprostać następującym wymaganiom:

- Wykonanie skoku do wody z deski lub słupka o wysokości co najmniej 0,7 m
- Przepłynięcie dystansu 1500 m, minimalnie dwoma dowolnymi stylami, w tym po 200 m stylem dowolnym i grzbietowym
- Przepłynięcie pod wodą co najmniej 15 m
- Zanurkowanie na głębokość co najmniej 3 m po starcie z powierzchni wody
- Znajomość podstawowych zasad właściwego zachowania się na basenie

 

Dodatkowe możliwości – kurs na Ratownika WOPR
Sprawni pływacy mogą pomyśleć o dalszym rozwijaniu swoich umiejętności, np. o kursie na Ratownika WOPR. O pierwszy stopień uprawnień może ubiegać się każdy, kto ukończył 12 rok życia oraz posiada już kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką. Po egzaminie sprawdzającym umiejętności m.in. pływania kraulem i żabką ratowniczą, holowania tonącego oraz pierwszej pomocy, uczestnik kursu może pochwalić się tytułem Młodszego Ratownika WOPR. O szczegółowych wymaganiach egzaminacyjnych przeczytasz tutaj.

Podsumowanie
Tak jak w przypadku każdego sportu, również pływania trzeba się najpierw nauczyć. Oficjalne ustalenia WOPR-u, dotyczące kolejnych stopni uprawnień pływackich, pozwalają zachować jednolity standard lekcji pływania dla dzieci i młodzieży. Karty pływackie są dla najmłodszych nie tylko namacalnym dowodem zdobytych umiejętności, ale również dobrą motywacją do kontynuowania aktywności sportowej. Wprawni pływacy mogą doskonalić styl i technikę, ubiegając się o „żółty czepek” lub uprawnienia Ratownika WOPR. Podczas przygotowań do egzaminów na kartę pływacką warto pamiętać, że pływanie to przede wszystkim świetna zabawa, która przy tym wzmacnia ciało i kształtuje charakter.


Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 basen.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń