Zajęcia dla grup zorganizowanych

Pragniemy zaprosić do udziału w zajęciach nauki oraz doskonalenia pływania organizowanych na naszej pływalni  dla grup zorganizowanych. Od lat prowadzimy zajęcia dla szkół i przedszkoli z terenu Myślenic jak i jednostek sąsiadujących z naszą gminą.

Cena wejście dla jednego dziecka w cenie 13,00 zł/45 min. Opieka instruktorska dla 15-o osobowej grupy 100 zł/45 min


Opiekunowie grupy korzystają z basenu bezpłatnie W ramach zajęć szkolnych nauczyciele wychowania fizycznego, będący absolwentami AWF uprawnieni są do prowadzenia zajęć z zakresu nauki pływania.

Proponujemy również skorzystanie z naszej wykwalifikowanej kadry instruktorów pływania. W celu ustalenia terminu zajęć z instruktorem dla grupy zorganizowanej prosimy o kontakt ze szkółkami pływackimi prowadzącymi naukę pływania na naszym  basenie

SZKÓŁKI PŁYWACKIE ORAZ INSTRUKTORZY UPRAWNIENI DO PROWADZENIA

GRUPOWEJ NAUKI PŁYWANIA


1) FIRMA RWR tel : 501 708 055 zatrudnia:

 • Piotr Godula
 • Wojciech Pułka
 • Cezary Janicki
 • Agnieszka Kołodziejczyk
 • Grażyna Owca
 • Agnieszka Kasprzycka
 • Katarzyna Motyka
 • Iwona Figlewicz
 • Małgorzata Strąg
 • Marian Kluczyński
 • Zbigniew Birnbaum
 • Ewa Funek
 • Mikołaj Słowik

2) FIRMA KARPATY tel: 793 685 963 zatrudnia:

 • Mateusz Wiechniak

3) FIRMA AKTYWACJA  tel: 691 672 589  zatrudnia:

 • Grzegorz Pietrzyk
 • Karol Drozdowicz-Nita
 • Magdalena Pułka
 • Konrad Madej
 • Karol Niemiec
 • Inga Biel

4) FIRMA NEMO tel: 733 145 256 zatrudnia:

 • Patrycja Chlipała
 • Karolina Chlipała

5) FIRMA MAT  tel: 794 930 089 zatrudnia:

 • Justyna Suder
 • Bartłomiej Bochenek
 • Gabriela Gunia
 • Materna Agata
 • Dawid Suder

6) Agata Król-Kowalcze tel: 784 081 241

7) Walentyna Janicka tel:  509 212 505

8) Adrian Hujdus tel: 694 634 747

9) Mikołaj Pułka tel: 790 219 942

Serdecznie zapraszamy do korzystania z atrakcji naszej pływalni.

Przed skorzystaniem z basenu prosimy zapoznać się z regulaminem krytej pływalni oraz regulaminem dla grup zorganizowanych.


Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 basen.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń