Cennik

KRYTA PŁYWALNIA OTWARTA CODZIENNIE W GODZINACH 7:00-22:00

UWAGA!

Ostatnie wejście na pływalnię: godz. 21:00
Opuszczenie strefy basenowej i strefy saun: godz. 21:45
Zamknięcie obiektu Krytej Pływalni: godz. 22:00


Czas pobytu na basenie naliczany jest od momentu odbicia paska na czytniku i przejścia przez bramkę obok kasy, a kończy w momencie oddania paska w kasie. Opłacona pierwsza godzina to 60 minut. Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest opłata za każdą rozpoczętą minutę pobytu zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

  HONORUJEMY KARTY:

- MYŚLENICKA KARTA RODZINA 3+
- MYŚLENICKA KARTA SENIORA
- OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
- BENEFIT SYSTEMS
- VANITY STYLE
- MEDICOVER SPORT
- PZU SPORT
- FITPROFIT


Szczegóły dotyczące korzystania z karentów oraz poszczegónych zajęć dosatępne w zakładce Regulaminy.


Załączniki:

11704438849_cennik-2024.pdfPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 basen.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń