BASEN SPORTOWY

Wymiary 16 x 25 m, głębokość zmienna 1.45 - 2.05 m.
Pełne wyposażenie sportowe dla organizacji zawodów w pływaniu.
220 miejsc dla publiczności.
6 słupków startowych, 6 linii torowych, oświetlenie podwodne.
Temperatura wody do 28 C

Basen sportowy

Przed skorzystaniem z basenu prosimy zapoznać się z regulaminem krytej pływalni i zasadami bezpieczeństwa i porządku na terenie krytej pływalni aquarius:
REGULAMIN


Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 basen.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń