2022-11-23

Kompleksowa obsługa ratownictwa wodnego Krytej Pływalni "Aquarius"

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Kompleksowa obsługa ratownictwa wodnego Krytej Pływalni "Aquarius" Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach przy ul. Ogrodowej 19 w okresie 1.01.2023-31.12.2023.

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 1.12.2022 do godz.10:00
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

link do zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08dacd53-4dd5-1a88-bfe6-a4000fa0ac85#

Załączniki:

11669216517_08dacd53-4dd5-1a88-bfe6-a4000fa0ac85.pdfPobierz
21670856975_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.docxPobierz
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 basen.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń