2022-09-26

Nowe stawki za lekcje indywidualnej nauki pływania!

Informujemy, że od dnia 01.10.2022 r. instruktorzy za prowadzenie zajęć indywidualnej nauki pływania mogą pobierać wynagrodzenie w przedziałach kwotowych:

*  1 osoba: min 50 zł - max 75 zł- lekcja opłacona bezpośrednio instruktorowi plus dodatkowo zakup biletu wstępu na pływalnię według obowiązującego cennika za każdą osobę.


*  2 osoby: min 70 zł - max 100 zł-
lekcja opłacona bezpośrednio instruktorowi plus dodatkowo zakup biletu wstępu na pływalnię według obowiązującego cennika za każdą osobę.


*  3 osoby: min 81 zł - max 120 zł
lekcja opłacona bezpośrednio instruktorowi plus dodatkowo zakup biletu wstępu na pływalnię według obowiązującego cennika za każdą osobę.


Zabronione jest prowadzenie zajęć indywidualnych z więcej niż 3 osobami!
Opłata dotyczy jednorazowego wejścia -w tym 45 min zajęć z instruktorem.

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 basen.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń