2022-09-13

SAUNA

Sauna- sposób na odprężenie psychiczne i fizyczną regenerację.

KOMPLEKS SAUN.

W skład kompleksu saun na naszej pływalni wchodzą:
sauna sucha
sauna infrared
sauna (łaźnia) parowa
grota solna
ścieżka Kneippa

Sauny czynne są od poniedziałku do niedzieli
od godziny 8:45 do godziny 21:50

Przypominamy, że korzystanie z saun w mokrych strojach kąpielowych jest niewskazane z powodów higienicznych i zdrowotnych.
Zalecamy kąpiele saunowe bez strojów używanych wcześniej podczas pływania na basenie.

Ze względu na szacunek dla współkorzystających prosimy o stosowanie w całym węźle saunowym okrycia ciała bawełnianymi ręcznikami.

Przypominamy, że do saun wchodzimy bez klapek, czepków i biżuterii.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 basen.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń