2022-09-13

BASEN REKREACYJNY

Zabawa, relaks i odpoczynek.

Wymiary 12.5 x 6 m plus pochylnia schodząca do wody, głębokość zmienna od 100 do 120 cm.
Przeznaczony do nauki pływania.
Przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Wyposażony w następujące atrakcje wodne:
- kaskada – szeroki natrysk do masażu
- podwójny wąskostrumieniowy natrysk do masażu,
- masaż ścienny 3-dyszowy,
- gejzer wodny,
Temperatura wody do 30 C.
 
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 basen.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń