SAUNA

https://www.youtube.com/watch?v=7g3mN3h3NPg

  1. Sauny czynne są codziennie od godziny 7:45 do 21:45.

  2. Obiekt jest całodobowo monitorowany.

  3.  W saunach znajduje się sauna fińska (sucha), sauna infra red, łaźnia parowa, natrysk wrażeń, miejsce wypoczynku, wytwornica lodu, mini grota solna z aromatoterapią.

  4. Jednocześnie z węzła saunowego może korzystać 15 osób.

  5. Z saun samodzielnie mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w strefie saun tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna i na jego odpowiedzialność.

  6. W pomieszczeniu sauny należy:

    -leżeć lub siedzieć na suchym ręczniku oraz trzymać na nim stopy Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się powierzchnią siedziska. Ręcznik powinien być w kolorze jasnym.

   - korzystać z bawełnianego kostiumu kąpielowego.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz instrukcjami korzystania z sauny:

Regulamin
 
Loga Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

© 2020 basen.myslenice.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zadzwoń